FREQUENTLY ASKED QUESTION

Цената на всеки ремонт е строго индивидуана и зависи от вложените труд и материали. След обстойно диагностициране, ние можем да ви дадем приблизителна ориентировъчна цена преди да започнем ремонта.

Предоставяме една година гаранция за всички оригинални авточасти и извършените от нас ремонти. Разбира се когато преценката за вида и марката на вложените резервни части е наша. С изключение на случаите, когато производителя на конкретната резервна част увеличи или намали по собствена преценка гаранционният срок на вложената резервна част.

В началото на нашият сайт от лявата страна сме предоставили точен адрес и препратка “НАПРАВЛЕНИЕ” към Google maps.

Можете да поситите сервиза по всяко време, но е желателно това да стане с предварителна уговорка.

Ние сме фирма с традиции и държим на името си. Отлично подготвените сервизни специалисти, както и модерната ни диагностична апаратура ви гарантират качествено извършен ремонти и сигурност на пътя.