Поддръжка на съоръжения с повишена опасност

Поддръжка на съоръжения с повишена опасност

Техноиндустрия ЕООД притежава Удостоверение № Ш097/20.08.2018 за вписване в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, като сервиз извършващ дейности по поддържане, ремонтиране на съоръжения с повишена опасност.

  •  Товароподемни кранове:
    • 1.1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона.
    • 2.1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходи, или несамоходни шасита.
  • Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
  • Багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
  • Окачени кошове за повдигане на хора.
  • Подвижни работни площадки – автовишки.

 

Техноиндустрия ЕООД покрива изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения  в сила от 18.10.2010г. Приета с ПМС №199 от 10.09.2010г. и има право да сключва договори за абонаментна поддръжка, които са част от изискванията на агенцията, към собствениците на съоръжения с повишена опасност.